tvprofil.net

A forum

Redatelj: Vesna Luković Žarn

Što konkretno donosi Istanbulska konvencija građankama RH? Na koje su sve načine danas žene u Hrvatskoj diskriminirane? I zašto se još uvijek manipulira istinom o pravom sadržaju te Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji? Na sva ta pitanja odgovara najveća stručnjakinja za ženska prava u Hrvatskoj dr. sc. Ivana Radačić, članica radne skupine UN-a o diskriminaciji žena u zakonima i praksi i viša znanstvena suradnica na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar.

[Povratak]

Pretraživanje:
Moji kanali | Ostali kanali | Desktop TvProfil.net